SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-04-12T09:06:45Z
dcdateavailable2021-04-12T09:06:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27436
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Nejvyšší soud soudí svého presidenta ; Právnická výročí v lednu 1930 ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Prof. Kelsen o státní suverenitě ; Nová obchodní smlouva mezi republikou Československou a Jugoslávií ; Obecná kriminální ústředna ; Československá společnost pro právo trestní ; Jubilejní instalace rektora Komenského university v Bratislavě ; Sjazd právnický vo Varšave ; Udělení literárních cen ministerstva spravedlnosti ; Třetí sjezd právníků československých v Bratislav r. 1930 ; Snahy o změnu volebního řádu no Nár. Shromáždění
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-4/#3
dcdescriptionpagination122-131
dcdescriptionpdfpagerange1-10