SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorOlšar, Erich
dccontributorauthorKarásek
dcdateaccessioned2021-04-12T10:05:52Z
dcdateavailable2021-04-12T10:05:52Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27461
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Dvě výročí ; Šedesáté narozeniny J.M. prof. dra Josefa Vančury ; Úmrtí ; Deset let inkorporace Hlučínska ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Kardinál Pacelli ; Československá společnost pro právo trestní v Brně ; Slovo na pravém místě ; Příznak doby ; Ze Sociálního ústavu československé republiky
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-6/#4
dcdescriptionpagination187-191
dcdescriptionpdfpagerange1-5