SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2021-04-12T16:37:17Z
dcdateavailable2021-04-12T16:37:17Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27473
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - T.G. Masaryk zasloužil se o stát ; Alois Jirásek 12. března 1930 ; Z celého světa právnického ; Nový president severoamerického spolkového soudu ; Oslava ústavy ; K unifikaci našeho práva ; Oslava 10. výročí ústavní listiny ; Potěšitelná úcta k státní minulosti
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-7/#4
dcdescriptionpagination227-231
dcdescriptionpdfpagerange1-5