SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorBauer, Otto
dcdateaccessioned2021-04-12T17:01:19Z
dcdateavailable2021-04-12T17:01:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27485
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Reforma justice ; Fuse bank ; Z celého světa právnického ; Legenda ; Československá Společnost pro studium menšinových otázek ; Univ. prof. Ph.Dr. Josef Pekař ; František Kameníček zemřel ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Tretí sjazd právnikov československých v Bratislave ; Trestní zákonodárství v SSSR ; Anketa o melioraciach na Slovensku ; Seipel o jednotě Evropy ; Na paměť desátého výročí ústavní listiny ;
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-8/#4
dcdescriptionpagination262-270
dcdescriptionpdfpagerange1-9