SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPotužil, František
dcdateaccessioned2021-04-12T17:23:05Z
dcdateavailable2021-04-12T17:23:05Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27497
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Právnická fakulta ve vyrovnání? ; Za profesorem Drem Josefem Vackem ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Tisíc let islandského althignu ; III. sjazd československých právnikov v Bratislave ; O některých zásadách interpretačních ; Menšinové problémy dneška ; Manifestácia za dobudovanie bratislavskej univerzity ; Hospodářský parlament a podobné snahy ; Ze Sociálního ústav Československé republiky ; Nemocenské pojištění soukromých zaměstnanců ; Nezaměstnanost v Československé republice ; Vystěhovalecké hnutí z Československé republiky
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/11-1929-9/#4
dcdescriptionpagination286-297
dcdescriptionpdfpagerange1-12