Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2043-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVeselá, Jarmila
dccontributorauthorĎurčanský, Ferdinand
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorLepař
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorOlšar, Erich
dccontributorauthorPeterka, Otakar
dcdateaccessioned2021-04-13T10:27:47Z
dcdateavailable2021-04-13T10:27:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27537
dclanguagecze
dclanguagelat
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Před 1400 lety... ; Univ. prof. Dr. August Miřička ; Štatistika a revizionizmus ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; In memoriam ; Vittorio Scialoja ; Volby ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Sociálně-demokratický hospodářský program ; Německá čistka v řadách právnických ; Návrh zákona o drahách ; K nejnovější reformě trestního práva v Německu ; Slavnostní zahájení přednášek o kriminalistice na Právnické fakultě v Brně ; Poměry na pracovním trhu ; Osnova zákona o přestupech pojištěnců v sociálním pojištění ; Výsledek sklizně v ČSR v r. 1933 ; Sociální pojištění v Dánsku a jeho reforma ; Kolej pro mezinárodní akademické přednášky ve Gdyni ; Zaznamenáváme ; O pojištěný osob samostatně hospodařících ; Novelisace zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/15-1933-3/#4
dcdateembargoend2043-01-01
dcdescriptionpagination100-119
dcdescriptionpdfpagerange1-20