SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSýkora, V.
dcdateaccessioned2021-04-13T16:39:10Z
dcdateavailable2021-04-13T16:39:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27571
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczerodinné právo
dcsubjectczemanželství
dcsubjectczevěno
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengfamily law
dcsubjectengmarriage
dctitleczePoměr § 1218 a1231 obč. zák. se zřetelem k osnově nového jednotného obč. zák. českoslov.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/15-1933-6/#4
dcdescriptionpagination224-227
dcdescriptionpdfpagerange1-4