Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorMarcha, Jaroslav
dccontributorauthorLepař
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-14T16:27:10Z
dcdateavailable2021-04-14T16:27:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27587
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Větší právo-větší odpovědnost ; Sté výročí narozenin Vincenze Brandla ; Důležité připomenutí ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Anglický parlament projednává zákon o podpoře nezaměstnaných ; Československý reeskontní a lombardní ústav ; Cenová opatření proti zastavování a omezování provozu továrních podniků ; osnova vládního nařízení o ochraně zaměstnanců po dobu mimořádných hospodářských poměrů ; Sjednotenie štatutárného práva ; Výklad zákona č. 329/1921 ; Osnova zákona o novelisacích soudnictví úrazového pojištění ; Odškodňování nemocí z povolání ; Nová organizácia maďarského školstva ; Osnova zákona o zákazu obchodních přídavků ; Sociální pojištění zemědělského dělnictva ; Název "Politika" ; Akciové právo v Polsku ; Zákon na ochranu štátu na Litve ; Zápas morských prístavov ; Gdansko stavovským štátom ; Reforma zákona o sociálním pojištění v Lucembursku ; Úrazové pojištění ve Finsku a návrh na jeho změnu ; Československá společnost pro studium národnostních otázek ; Redakční
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/15-1933-7/#5
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination281-295
dcdescriptionpdfpagerange1-15