SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSlatkes, Viktor
dcdateaccessioned2021-04-15T06:49:16Z
dcdateavailable2021-04-15T06:49:16Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27596
dclanguagecze
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczekoloniální politika
dcsubjectczekoloniální správa
dcsubjectczeVelká Británie
dcsubjectczezemě Commonwealthu
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengcolonial policy
dcsubjectengcolonial administration
dcsubjectengGreat Britain
dcsubjectengCommonwealth countries
dctitleczePostavení britských dominií v právu mezinárodním (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber3