Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dccontributorauthorKert
dccontributorauthorPeterka, Otakar
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-15T06:49:18Z
dcdateavailable2021-04-15T06:49:18Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27601
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Návrhy na změnu ústavy ; Jubilejní ; Ještě Karolinum ; Z celého světa právnické a hospodářského ; Zasloužená pocta ; Úklady o republiku ; Zlepšení situace na trhu práce ; Soudní aktuáři ; Vůdcovský princip v akciovém právu ; Bez názvu ; Veřejný zájem a trestní ochrana cti ; Vládní nařízení o nadlepšujícím fondu kondicinujících farmaceutů ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Úřednická otázka v Třetí říši ; Přednášky Právnické jednoty v Praze ; Redakční
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/15-1933-8/#6
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination337-345
dcdescriptionpdfpagerange1-9