Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2057-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorSchwub, Jan
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-15T07:26:54Z
dcdateavailable2021-04-15T07:26:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27617
dctitleczeZprávy - Nezapomínejme nikdy ; Prof. Dr. Bohumil Baxa šedesátníkem ; Padesát let doktorátu dr. K. Kramáře ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ještě Sbírka zákonů a nařízení ; Chystá se zákon o cudzineckom ruchu ; Také Rakousko novelisuje živnostenský zákon ; Bílá orlice ve znaku polských měst ; Doktoráty obchodních věd ; Filipíny republikou ; Novelizácia poišťovacieho zákona ; O základních pojmech trestního práva správního ; Studentská sociální statistika v Brně ; Sociální pojištění ve Švýcarsku ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Mezinárodní organisace práce ; Oprava ; Uzavíráme 15 ročníků "Všehrdu" ; Redakční
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/15-1933-9/#4
dcdateembargoend2057-01-01
dcdescriptionpagination377-386
dcdescriptionpdfpagerange1-10