Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorPlecitý, Alexander
dccontributorauthorKomender, Vladimír
dccontributorauthorJelínek
dcdateaccessioned2021-04-15T08:01:14Z
dcdateavailable2021-04-15T08:01:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27632
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Všehrd, ne Verböczy! ; JUDr. Emil Hácha ; Heinrich Herkner (1863-1932) ; Univ. prof. PhDr. Václav Novotný ; Ludwig Wahrmund mrtev ; In memoriam ; Nový ředitel Mezinárodního úřadu práce ; Z právnických fakult ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ministerstvo financí ; Osnova zákona o ochraně léčivých zřídel ; Osnova zákona o veřejných výprodejích ; Reforma předpisů o jízdě motorovými vozidly ; Koh-i-noor contra Con-que-ror ; Zrušení vojenské evidence u okresních úřadů ; Právo v rámci IX. sletu všesokolského ; Zásoba zlata a devis v čsl. Národní bance od ledna do července 1932 ; Státní starobní podpory ; Reforma pojištění v nezaměstnanosti v Rakousku ; Ze sociálního ústavu Československé republiky ; Kdy jsou kde školní prázdniny ; Škola lidového zdraví ; Návrh světové hospodářské konference ; Mezinárodní sjezd pro vědeckou organisaci práce ; Sjezd právních historiků v Madridě ; Mezinárodní sjezd pro srovnávací právo v Haagu ; Sbor pro postavení a udržování právnického domu ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Nové trestní právo polské ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-1/#4
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination12-25
dcdescriptionpdfpagerange1-14