Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJosko, Matej
dccontributorauthorRauscher, Rudolf
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-15T10:54:33Z
dcdateavailable2021-04-15T10:54:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27682
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Osnova zákona, kterým se doplňují dosavadní trestní ustanovení zákona o přímých daních ; In memoriam Oswald Balzer ; Dr. Leo Epstein ; Vrchný prokurátor Dr. Kissich do výslužby ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ministerstvo financí ; Rozpočtové provisorium ; Z právnických fakult ; Komenského univerzita pamiatke Sv. H. Vajanského ; Centre d'Etudes de la Révolution francaise ; Doprava motorovými vozidly ; Dávky za úřední úkony ve věcech správních ; Osnova zákona o dani ze žárovek ; Nová úprava řízení exekučního ; Požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru ; Nové súdné budovy na Slovensku ; Zákon o úsporných opatřeních personálních ; Zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise ; Léčebná péče pro nezaměstnané ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-5/#3
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination168-180
dcdescriptionpdfpagerange1-13