Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2045-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKliment, Josef
dccontributorauthorĎurčanský, Ferdinand
dccontributorauthorReichert, Jiří
dcdateaccessioned2021-04-15T11:15:20Z
dcdateavailable2021-04-15T11:15:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27692
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Pensijní pojistná povinnosti posluchače práv, zaměstnaného v advokátní kanceláři ; Právo a veřejné mínění ; Před desíti lety ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Albert Appopnyi ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Členové štátného súdu zo Slovenska ; Autonomia Slovenska ; Haagská konvence ; Poplatky za udržování patentů ; Nová úprava dávek ; Všeobecný hospodářský přehled za rok 1932 ; Národohospodářské oddělení presidia ministerké rady ; III. mezinárodní kongres trestního práva v Itálii ; I. Sjazd právnikov štátov slovanských v Bratislave 8.-10. IX ; Oživenie Štátovedeckej spoločnosti v Bratislave ; Vzkříšení starého Říma ; O zákazu daňového přesunu a § 1099 obč. zák. ; Starobní pojištění zaměstnanců v Japonsku ; Z Masarykovy sociologické společnosti ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-6/#3
dcdateembargoend2045-01-01
dcdescriptionpagination217-229
dcdescriptionpdfpagerange1-13