SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSýkora, Vladislav
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorLepař
dcdateaccessioned2021-04-15T12:27:25Z
dcdateavailable2021-04-15T12:27:25Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27725
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Úprava úrokových sazeb čili hospodářství a politika ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; K § 150 exekučního řádu ; Několik myšlenek k reformě veřejné správy ; Sociální následky racionalisace ; Půjčka, práce, kuponová daň a snížení zúročení cenných papírů ; Archiv pro dějiny průmyslu obchodu a technické práce v ČSR ; Sociologie na sjezdu právníků ; Pensijní pojištění zaměstnanců soukromých drah nově upraveno ; Stav jednání o úpravu bratrského hornického pojištění ; Přednášky o osnově čsl. všeobecného zákoníka občanského ; Štátovedecká spoločnost v Bratislave ; Šestý sjezd německých právníků ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakčná rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/14-1932-7/#5
dcdescriptionpagination262-273
dcdescriptionpdfpagerange1-12