Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2044-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKliment, Josef
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPodhorányi
dccontributorauthorOlšar, Erich
dcdateaccessioned2021-04-15T12:58:07Z
dcdateavailable2021-04-15T12:58:07Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27742
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - K právnickým sjezdům ; Osobní ; Z celého světa právnického ; Z Masarykovy sociologické společnosti ; Sociální pojištění ve Francii Nezaměstnanost v Československé republice ; Ze Sociálního ústavu československé republiky ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; III. sjazd československých právnikov v Bratislave ; Právnická fakulta v Brně vystěhována" ; X. mezinárodní kongres pro trestní právo a vězeňství 1930
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/12-1930-1/#3
dcdateembargoend2044-01-01
dcdescriptionpagination15-26
dcdescriptionpdfpagerange1-12