Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2051-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorReichert, Jiří
dccontributorauthorPodhorányi
dccontributorauthorPotužil, František
dcdateaccessioned2021-04-19T11:58:16Z
dcdateavailable2021-04-19T11:58:16Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27775
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Jazyková otázka v Brně ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Mecenáš ; Přednáška dra. Rudolfa Hotowetze, ministra m. sl. "O vývoji a stavu našeho hospodářství" ; Patentní úřad RČS ; 10ročný plán pre vodohospodárské meliorácie na Slovensku ; Regionálny Ústav pre Slovensko ; Akademický odbor Masarykovy sociologické společnosti ; Spor o novostavbu Nejvyššího soudu ; Právnická jednota v Praze ; Uprázdněná místa soudcovských čekatelů ; Redákční rada
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/12-1930-7/#4
dcdateembargoend2051-01-01
dcdescriptionpagination191-197
dcdescriptionpdfpagerange1-7