Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKliment, Josef
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKnappek, Ľudovít
dcdateaccessioned2021-04-19T11:58:24Z
dcdateavailable2021-04-19T11:58:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27787
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Tiché, veliké loučení ; Z celého světa právnického ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Nejvyšší soud a Washingtonská úmluva o osmihodinové pracovní době ; Ceny z Rašínova fondu ; Legislativní programy našich ministerstev ; Sčítání lidu ; Popravce - poprávcě ; Organizácia verejnej správy v Maďarsku ; Manife'sta. čné shromaždenie producentov dreva zo Slovenska a Podk, Rusi v Košiciach ; Ogólnopolski ~wiqzok aka,demickich kól naukowych ; Vzpomínka nemístná ; Na nové právnické fakultě v Praze ; Bezejmenné náměstí ; Rašínův fond; vypsání soutěží ; Redakce
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/12-1930-6/#4
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination163-173
dcdescriptionpdfpagerange1-11