Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2057-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorKubálek, Josef
dccontributorauthorReichert, Jiří
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKohout
dcdateaccessioned2021-04-19T13:28:03Z
dcdateavailable2021-04-19T13:28:03Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27813
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Úřední rychlost ; Právnické jubileum ; Min. Dr. Alf. Meissner šedesátníkem ; Profesor Génestal mrtev ; Úmrtí univ. prof. dra Josefa Zubatého ; Z celého světa právnického i hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Co se chystá? ; Návrh zákona o zdravotních radách ; Československo-německá úmluva o sociálním pojištění ; Praktičtí právníci na universitě ; Nouzové nařízení německého říšského presidenta ; Političtí trestanci ; Předkládání vzorků k patentové přihlášce ; K volbě francouzského presidenta ; Páté rokování německých právníků v Československu ; Naši právníci v Rumunsku a Turecku ; Bankovní bilance ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Právnická jednota v Praze ; Redakce ; Kolegům spolupracovníkům
dctypeArticle
munipositionnumber4
dcdateembargoend2057-01-01