Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2057-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorLepař
dccontributorauthorReichert, Jiří
dcdateaccessioned2021-04-19T14:13:31Z
dcdateavailable2021-04-19T14:13:31Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27825
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Nové předpisy o vydávání pasů ; Legenda ; Za JUDrem Ladislavem Trčkem ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Španělský státní převrat ; Sanace vídeňské Kreditky ; Nová půjčka ; Ještě poznámka k nové státní půjčce ; S.Čs. P. Všehrd u ministra spravedlnosti Dr. Meissnera ; Mezinárodní obchodní komora ; Americký ústav v Praze ; Legitimace k podání odporu ve smyslu pat. zák. ; Mezinárodní Unie pro ochranu živnostenského vlastnictví ; XV. zasedání Mezinárodní konference práce ; Rumunští kolegové v ČSR ; Redakce
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/12-1930-10/#4
dcdateembargoend2057-01-01
dcdescriptionpagination303-311
dcdescriptionpdfpagerange1-9