Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKojecký, Jiří
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorSommr, Josef
dccontributorauthorČáda, František
dcdateaccessioned2021-04-21T06:46:45Z
dcdateavailable2021-04-21T06:46:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27835
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - O autonomii vysokých škol ; JUDr. Vratislav Kalousek ; Edouard Lambert ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z činnosti právní rady ; Zákon o pracovním poměru redaktorů ; Obchod minerálními vodami ; Zákon o ochraně léčivých zdrojů ; Čsl. průmysl v roce 1935 ; Návrhy a osnovy pro podzimní zasedání Národního shromáždění ; Nová úprava zprostředkování práce ; Nová úprava práva chudých v civilním řízení soudním ; Redakční ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-1/#9
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination27-37
dcdescriptionpdfpagerange1-11