SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-21T06:46:47Z
dcdateavailable2021-04-21T06:46:47Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27844
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesociální pojištění
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengsocial insurance
dctitleczeSanační novela provisního pojištění
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-1/#5
dcdescriptionpagination18-20
dcdescriptionpdfpagerange1-3