Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorBoháček, Miroslav
dccontributorauthorPotužil, František
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-21T07:47:05Z
dcdateavailable2021-04-21T07:47:05Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27858
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Národní hospodářství na střední školy? ; Právní postavení soukromých docentů podle navrhované úpravy vysokoškolské autonomie ; Právní povaha rozhlasového poplatku ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Dr. Bohdan Živanský oslavil 20. října t. r. šedesátiny ; Zřízení kanceláře zemského presidenta v Košicích ; Zřízení hospodářské policie ; Změna v označení státních policejních úřadů ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Výroční čestná cena slovenská 28. října 1936 ; Výstava ochrany před úrazem ; Deset let činnosti Léčebného fondu veřejných zaměstnanců ; Výsledky XX. Mezinárodní konference práce ; Právnická jednota v Praze ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-2/#9
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination86-92
dcdescriptionpdfpagerange1-7