SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-21T07:47:06Z
dcdateavailable2021-04-21T07:47:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27866
dclanguagecze
dcsubjectczeprávníci
dcsubjectczeprávnická sdružení
dcsubjectczeodborové svazy
dcsubjectczesociální politika
dcsubjectenglawyers
dcsubjectenglawyers’ associations
dcsubjectenglabor union
dcsubjectengsocial policy
dctitleczePrvní odborový sjezd československých právníků v Praze
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-2/#6
dcdescriptionpagination75-84
dcdescriptionpdfpagerange1-10