SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorGamma
dcdateaccessioned2021-04-21T07:47:06Z
dcdateavailable2021-04-21T07:47:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27867
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczesociální zabezpečení
dcsubjectczeadvokáti
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengsocial security
dcsubjectengadvocates
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoznámky k pojištění advokátů
dctypeArticle
munipositionnumber5