Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKnappek, Ľudovít
dccontributorauthorFloreán, Ctibor
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorBriška, Rudolf
dccontributorauthorKulendík, Viktor
dccontributorauthorHomolka, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-21T08:34:09Z
dcdateavailable2021-04-21T08:34:09Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27885
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Německý hlas o zákonu O obraně státu ; Osobní ; Prof. Dr. Karel Laštovka - šesťdesiat ročný ; Dr. Václav Joachim ; Za profesorom Drom Karolom Wielandom ; Prof. Josef Redlich ; Před dvaceti lety ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; "Case method" ve vyučování právnickém ; O mezinárodní toky ; Zákon o řádech a titulech ; Cesare Lcmbroso ; Rozhlasový poplatek ; Osnova vl. nař. o vybírání dávky ze zábav ; Stráž obrany státu ; Opatření proti bezdůvodnému zdražování ; Posluchači práv v Brně ; Anketa o cenovej hladine v cudzineckých strediskách a oblastiach s ohladom na ich zásobovaníe a o kúpel'nom a hotelovom úvere ; Jazylwvé právo menšin a cizinci ; Novelisace vládních nařízení o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci a o zemědělském vyrovnacím řízení ; Daňové a poplatkové kursy ; Aktuelní problémy invalidního a starobního pojištění ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Ústav pracovního lékařství v Itálii ; Stavovství historické a novodobé ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-3/#6
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination119-136
dcdescriptionpdfpagerange1-18