Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVlk, Jaromír
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorZelenka, Bohumil
dccontributorauthorKlíma, Josef
dccontributorauthorPotužil, František
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-21T09:49:38Z
dcdateavailable2021-04-21T09:49:38Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27900
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Statistika z literární produkce právnické ; Oslavy ku poctě prof. Salvatore Riccobono ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z cizích zákonodárství ; Výsledek zápisu posluchačů práv ; Zřízení nových státních policejních úřadů ; Zřízení Ústavu pro vnitřní obchod ; O boji proti římskému právu v současném Německu ; 50 let Mezinárodní Unie na ochranu děl literárních a uměleckých ; Ochranné sdružení autorské prohlášeno výhradním zástupcem autorských práv hudebních ; O reformě finanční správy ; Studium práv u nás a jinde ; Memorandum Ústřední sociální pojišťovny vládě o potřebě brzkého uvedení sociálního pojištění osob samostatně hospodařících v účinnost ; Protituberkulosní pojištění ve Švýcarsku ; Kroftovo pojetí hospodářské střední Evropy ; Jednota českých kandidátů advokacie v Praze ; Upozornění ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-4/#7
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination174-184
dcdescriptionpdfpagerange1-11