Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKarpat, Josef
dcdateaccessioned2021-04-21T11:42:02Z
dcdateavailable2021-04-21T11:42:02Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27931
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Zemřel historik ; o rovnaké kolkovanie exekučných návrhov v obidvoch častiach republiky ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z cizího zákonodárství ; V ministerstvu vnitra ; Unifikace práva ; Silniční zákon ; Unifikačný sjezd právníkov v Bratislavě r. 1937 ; Umělé oplodnění a otázky právní ; Prodloužení zemědělského vyrovnacího řízení a změna vlád. nař. 250/35 Sb. o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci ; Ústředí československých právníků - Sbor pro postavení a udržování právnického domu v Praze ; Mezinárodní předpoklady zdravé měny ; Právnická jednota v Praze ; Vypsání cen ; Právnícke prednášky v Bratislave ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-6/#6
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination258-268
dcdescriptionpdfpagerange1-11