Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2042-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dccontributorauthorKepert
dccontributorauthorKarpat, František
dccontributorauthorRebro, Karol
dccontributorauthorBriška, Rudolf
dccontributorauthorŠimová, Sylva
dcdateaccessioned2021-04-21T14:11:24Z
dcdateavailable2021-04-21T14:11:24Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27967
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Promocia prezidenta - holdom národa ; Pokrok našeho parlamentarismu ; Nové budovatelské období čs. zákonodárství ; Plat vůdce anglické oposice ; Případ Delongův ; Krise právní vědy ; Autonomia Podkarpatskej Rusi ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého ' světa právnického a hospodářského ; Z cizího zákonodárství ; Nové vodní právo ; Spor o české vydání Hitlerova ; Kongres Medzinárodného inštitutu pre práv nu filozofiu a právnu sociologiu ; Prezident .Dr. Beneš čestným členom Spolku československých poslucháčov práv "Právnik" v Bratislave ; Vladimír Makovický ; Slávnostná promoci a Dr. Miroslava Jiráska na doktora práv na právnickej fakulte v Bratislave ; Studium práv ve Francii ; O hospodárskej Malej Dohode ; Ceny slovenského průmyslu r. 1937 a udělení jich ; Právnická jednota v Praze ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-8/#6
dcdateembargoend2042-01-01
dcdescriptionpagination346-359
dcdescriptionpdfpagerange1-14