SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPražák, Josef
dccontributorauthorKlíma, Josef
dccontributorauthorKarpat, František
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorVaněk, Mojmír
dccontributorauthorUčňová, L.
dcdateaccessioned2021-04-21T16:28:55Z
dcdateavailable2021-04-21T16:28:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/27979
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Zemřel Karel Kramář ; Promocia prezidenta republiky Dra Edvarda Beneša ; Prof. Dr. Jan Krčmář šedesátníkem ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; 500 let trvání finanční prokuratury v Praze ; Autonomia Podkarpatskej Rusi ; Ke sjezdu německých právníků v Brně ; Retinoskopie ; Pracovní a mzdové poměry v Jugoslavii ; Hospodářství a nový občanský zákoník ; Prof. Francois Olivier-Martin hostem Karlovy university ; Studium práv v Italii ; II. mezinárodní sjezd sociální politiky ; Cena slovenského průmyslu pro r. 1938 ; K osmému sjezdu německých právníků ; Poznámka k § 1354 osnovy občanského zákoníka
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/Vsehrd/18-1936-9/#8
dcdescriptionpagination393-406
dcdescriptionpdfpagerange1-14