Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2047-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHomolka, Jaroslav
dccontributorauthorLuby, Štefan
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-23T16:26:26Z
dcdateavailable2021-04-23T16:26:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28004
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Návrh právní rady na úpravu řízení ve věcech správních ; Josef Schey mrtev ; Frank B. Kellogg ; Nový režim a advokáti v Rumunsku ; Vládní návrh zákona o poplatkovém ekvivalentu ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Krisi parlamentinismu ; Kongres Mezinárodní Unie rozhlasové v Nizze ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Pravděpodobné věkové rozvrstvení obyvatelstva v Československu r. 1960 ; Nový výpovedný a sťahovací poriadok pre Slovensko a zmena dosavádneho na Podkarpatskej Rusi ; Specialisace a zprakticisování práv. studia ; 70 let S. Čs. P. "Všehrd" ; Jednota českých kandidátů advokacie
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-5/#6
dcdateembargoend2047-01-01
dcdescriptionpagination175-185
dcdescriptionpdfpagerange1-11