SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPražák, Josef
dcdateaccessioned2021-04-23T16:26:49Z
dcdateavailable2021-04-23T16:26:49Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28053
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengreparations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNěkolik poznámek k §§ 1155 a 1156 vládního návrhu československého občanského zákoníka
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-2/#3
dcdescriptionpagination47-50
dcdescriptionpdfpagerange1-4