SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRemeš, Karel
dcdateaccessioned2021-04-26T05:33:48Z
dcdateavailable2021-04-26T05:33:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28135
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczerozhlasové vysílání
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengradio broadcasting
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePrávní ochrana rozhlasu proti rušení poslechu
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/19-1937-8/#4
dcdescriptionpagination290-293
dcdescriptionpdfpagerange1-4