SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHomolka, Jaroslav
dccontributorauthorSommr, Josef
dccontributorauthorMorávek, Zdeněk
dccontributorauthorStránecký, František
dcdateaccessioned2021-04-26T06:28:32Z
dcdateavailable2021-04-26T06:28:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28149
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Díky a slib ; Nová soustava drobných peněz ; Vilém Prokop šedesátníkem ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Dr. Augustin Popelka zemřel ; Zákon o zbraních a střelivu ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Jubileum Matice slovenskej ; In margine ; Trh práce na Moravě v r. 1937 ; Rozhlas a gramofonová deska ; Mezinárodní úprava rozhlasových otázek technických ; V debatách mezinárodních otázkách ; Mezinárodní hotelová aliance ; Z České společnosti národobospodářské ;
dctypeArticle
munipositionnumber8