Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2057-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVybral, Vladimír
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-26T07:43:19Z
dcdateavailable2021-04-26T07:43:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28174
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Práce na vědecké frontě je dnes mnohem těžší, než kdy jindy ; Pětasedmdesát let pražské Právnické jednoty ; Dr. Hynek Bulín sedmdesátníkem ; Emanuel Chalupný šedesátníkem ; ln memoriam Dr. Jan Martinů ; Zemřel Dr. Murárik ; Sedmdesátpět let od narození prof. Karla Kadlce ; Slavnostní návštěva papeže Pia XII. u italského krále Viktora Emanuela II. ; Reforma občanského práva v Italii ; Protektorát Čechy a Morava v poměru k Říši cizinou ; Překonání formalismu v mezinárodním právu ; Úřady práce ; Co nového v sociálním pojištění ; Obmezení zrušování pracovních poměrů a přijímání pracovních sil ; Příspěvky omezeně pracujícím zaměstnancům ; Nový typ obecní správy pražské ; Použití desetinného třídění v právní praksi ; Z advokátních a notářských kruhů ; Redakční
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-1/#7
dcdateembargoend2057-01-01
dcdescriptionpagination17-28
dcdescriptionpdfpagerange1-12