Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorKlemenc
dcdateaccessioned2021-04-26T09:14:33Z
dcdateavailable2021-04-26T09:14:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28191
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Zásada právního řádu ; Letní čas ; Poměr německého a českého soudnictví v Protektorátě ; Nová prakse o nárocích třetích osob při střetnutí motorových vozidel ; Nový kondominát v mezinárodním společenství ; Fakultativní klausule statutu Stálého mezinárodního soudního dvoru v Haagu a válka ; Nacionálně-socialistický právní ideál a válečné právo německého národa ; Procenta místo zpropitného ; Sedmdesáté výročí narozenin prof. Dra Josefa Vančury ; Studium in absentia ; Na odpočinek odcházejí ; Sociální pojištění v Říši a u nás ; O vzniku a významu hospodářské sociologie ; Další poskytování drahotních přídavků k úrazovým důchodům ; Pražský rozpočet ; Německou osidlovací akci v t. zv. východních územích ; Vývoj správního práva v Německé říši ; Úprava vysokoškolského studia na Slovensku ; Nové tituly a návrhy na ně ; Ze statistiky ; advokátních kruhů ; Nové úřední místnosti ; Redakční
dctypeArticle
munipositionnumber10
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-2/#10
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination64-75
dcdescriptionpdfpagerange1-12