SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHomolka, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-04-26T09:14:35Z
dcdateavailable2021-04-26T09:14:35Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28201
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczeJednotná úprava vykonatelnosti exekučních titulů na území Říše
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-2/#5
dcdescriptionpagination55-57
dcdescriptionpdfpagerange1-3