SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-26T12:19:11Z
dcdateavailable2021-04-26T12:19:11Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28239
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczepodpora v nezaměstnanosti
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengunemployment insurance
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczeNová úprava podpor v nezaměstnanosti
dctypeArticle
munipositionnumber7