SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrdlička, Vladimír
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-26T13:28:43Z
dcdateavailable2021-04-26T13:28:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28262
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - In memoriam Fr. Vacek ; V advokátských řadách ; Poznámky k vysvětlení sporu o t. zv. nedostižnost plnění ; Ještě několik poznámek k průkazu arijského původu při zápisech do veřejných knih ; Hospodářští konsulenti ; Sňatková horečka ; Výstavba Ústředního Svazu Obchodu ; Před cestovní sezonou ; Vodárenské podniky v nové organisaci průmyslu ; Nová úprava podpor v nezaměstnanosti ; Studium hospodářské vědy na německých vysokých školách v Protektorátu ; Z advokátských kruhů
dctypeArticle
munipositionnumber6