Abstract(s)

Stať zde otištěná tvoří VI. kapitolu větší práce "Dědická nehodnost podle o. z. 0." Z důvodu souvislosti bylo nutno předeslati několik vět, týkajících se obsahu, povahy a účelu jednotlivých předpisů, než bylo možno přistoupiti k výkladům, odpovídajícím nadpisu článku.

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2060-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtěpán, Jaromír
dcdateaccessioned2021-04-27T06:27:32Z
dcdateavailable2021-04-27T06:27:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28276
dcdescriptionabstractczeStať zde otištěná tvoří VI. kapitolu větší práce "Dědická nehodnost podle o. z. 0." Z důvodu souvislosti bylo nutno předeslati několik vět, týkajících se obsahu, povahy a účelu jednotlivých předpisů, než bylo možno přistoupiti k výkladům, odpovídajícím nadpisu článku.
dclanguagecze
dcsubjectczedědické právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenginheritance and succession
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePojem dědické nehodnosti podle obecného zákoníka občanského
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-7/#2
dcdateembargoend2060-01-01
dcdescriptionpagination221-235
dcdescriptionpdfpagerange1-15