Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2058-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorSrna, Karel
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorČáda, František
dcdateaccessioned2021-04-27T06:27:33Z
dcdateavailable2021-04-27T06:27:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28279
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Karel Engliš šedesátníkem ; Zemřel Dr. Václav Perek ; O postavení říšského protektora ; Publikace zákonu a nařízení ; Několik »dobrých« čísel ; Jazyková prakse ; Závěrečné poznámky k problematice t. zv. nedostižnosti plnění ; Prak se a vl. nař. 218/38. ; Jednotná forma úředních vyřízení ; Přikazování pracovních sil k zemědělským pracím ; Prodloužení ochrany nájemníků ; Nová úprava podpor v nezaměstnanosti ; Z advokátních kruhů ; Z kruhů notářských
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-7/#7
dcdateembargoend2058-01-01
dcdescriptionpagination243-250
dcdescriptionpdfpagerange1-8