Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKliment, Josef R.
dccontributorauthorKubálek, Josef
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorGerlich, Karel
dccontributorauthorČáda, František
dcdateaccessioned2021-04-27T10:56:55Z
dcdateavailable2021-04-27T10:56:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28297
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Nejvyšší správní soud o právní povaze kolokvií ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Osobní ; Jubilea ; Ordinarius římského práva beatifikován ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Návrh zákona o soudní příslušnosti a civilního řádu soudního ; Institut de Droit international ; 36. sjezd německých právníků ; Z právnických fakult ; Camping a tramping a hledisko právní ; Pařížská unijní smlouva ; XV. mezinárodní zemědělský kongres ; Osnova občanského zákoníku ; Osnova zákona o ochranné výchově ; Otázka národnostní ; Zákon o pracovních soudech ; Zákon o započtení poloviny nepojištěné doby služební ; Úprava právního postavení revisorů účtů akciových společností ve Francii ; Právnická jednota v Praze ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky
dctypeArticle
munipositionnumber3
dcdateembargoend2046-01-01