SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorReichert, Jiří
dcdateaccessioned2021-04-27T10:57:14Z
dcdateavailable2021-04-27T10:57:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28321
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczevnitrozemská vodní plavba
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectenginland waterway transport
dcsubjectenghistory of law
dctitleczeO právních poměrech vnitrozemské plavby (dokončení)
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-3/#4
dcdescriptionpagination79-83
dcdescriptionpdfpagerange1-5