Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2051-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSkala, Jan
dccontributorauthorPodhorányi
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorWierer, Rudolf
dcdateaccessioned2021-04-27T10:57:15Z
dcdateavailable2021-04-27T10:57:15Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28323
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Anglie bez zlatého standartu ; Hegelovo výročí, fašismus a bolševismus ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Nejvyšší soud ; Ministerstvo financí ; Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností ; Instalace rektora Masarykovy university v Brně ; Vysoké školy ; Přeložení vysoké 'školy báňské z Příbramě do Prahy ; Likvidace pohledávek za poštovní spořitelnou rakouskou ; Maďarské akciové právo ; Mezinárodní devisové porady v Praze ; Bankovní zákony ; Přípravy , k zákonu o jízdě motorovými vozidly na veřejných silnicích a cestách ; Osnova zákona o komorách práce ; Osnova zákona o bytové péči ; Úmluvy mezi Československou republikou a Německem a Rakouskem o sociálním pojištění ; Juridica non leguntur ; První sjezd právníků slovanských států v Brat1slave roku 1933 ; IV. sjazd právnikov královstva juhoslovanského ; Mezinárodní ústav pro zemědělský úvěr ; Středoevropský ústav pro hospodářskou a kulturní součinnost ; Akademický odbor Masarykovy sociologické společnosti v Praze ; Redakční rada pražská ; Redakční rada brněnská ; Redakční rada bratislavská
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-3/#5
dcdateembargoend2051-01-01
dcdescriptionpagination83-95
dcdescriptionpdfpagerange1-13