Abstract(s)

Ze semináře prof. Dr. Mildschuha

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMüller, Vladimír
dcdateaccessioned2021-04-27T10:57:26Z
dcdateavailable2021-04-27T10:57:26Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28333
dcdescriptionabstractczeZe semináře prof. Dr. Mildschuha
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczeválečné reparace
dcsubjectczeprvní světová válka (1914-1918)
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengreparations
dcsubjectengwar reparations
dcsubjectengWorld War (1914-1918)
dcsubjectengeconomic policy
dctitleczeReparace a jejich transfer
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-4/#1
dcdescriptionpagination113-121
dcdescriptionpdfpagerange1-9