Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2061-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorĎurčanský, Ferdinand
dccontributorauthorPodhorányi
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorŠtafl, Adolf
dcdateaccessioned2021-04-27T10:58:21Z
dcdateavailable2021-04-27T10:58:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28356
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Čeští právníci, hlaste se do soudní služby! ; Osobní ; Úmrtí ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Odzbrojovacia Konferencia ; K otázke autonomie Podkarpatskej Rusi ; Osnova vládního nařízení o jízdě motorovými vozidly ; Novelisace akciového práva v Maďarsku ; Nařízení o bilancích v Maďarsku ; K uličnímu a jízdnímu řádu pro hl. m. Prahu ; Nová úprava osvobozování novostavby od daní ; Zachování práv ze sociálního pojištění při zaměstnání v různých státech ; Sociální pojištění ve Švýcarsku a prosincové referendum ; Statistická a hospodářská zajímavost ; Právnická Jednota v Praze ; Klub československých právníků v Praze ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-6/#3
dcdateembargoend2061-01-01
dcdescriptionpagination199-209
dcdescriptionpdfpagerange1-11