Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorMacůrek, Josef
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorĎurčanský, Ferdinand
dccontributorauthorKlíma, Josef
dccontributorauthorJelínek, Vladimír
dcdateaccessioned2021-04-27T10:58:27Z
dcdateavailable2021-04-27T10:58:27Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28366
dclanguagecze
dclanguageslo
dctitleczeZprávy - Bankovní zákon ; Charles Gide ; Aristide Briand ; Kronika biografická ; Ze Sbírky zákonů a nařízení ; K třicátému výročí objevu Hammurabiho zákoníka ; Anglické dovozné cla ; Osnova občanského zákoníka ; Říšský president německý ; Prohlídku nové budovy právnické fakulty ; Reorganisace státních drah ; vývoj krise ve Francii ; Zakladatel APA. Sir Evelyn Wrench. v Československu ; T. G. Masaryk ve světovém tisku ; I. Sjezd mladých polských právníků v Krakově ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-7/#3
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination239-251
dcdescriptionpdfpagerange1-13