Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHejdušek, M
dccontributorauthorLepař
dccontributorauthorČáda, František
dccontributorauthorJindřich, Alois Jiří
dcdateaccessioned2021-04-27T10:58:39Z
dcdateavailable2021-04-27T10:58:39Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28377
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Podunajská federace na konferenci v Londýně ; Z celého světa právnického a hospodářského ; Finanční krise a co s ní souvisí ; Mezinárodní peněžnictví a úvěrnictví v letech krise ; První sjezd právníků slovanských států ; Čs. Společnost pro studium menšinových otázek ; Organisace produktivní státní péče o nezaměstnané ; Osnova zákona o známkách svazových a normalisačních ; Reformní otázky švédského sociálního pojištění ; Nový návrh starobního pojištění ve Švýcarsku ; O vývoji teorií soukromého práva a právu poplatkovém ; Činnost Národního komitétu pro vědeckou organisaci práce v r. 1931 ; Jednotnost všeho pojištění ; Klub československých právníků v Praze ; Z Masarykovy sociologické společnosti ; Ze Sociálního ústavu Československé republiky ; Redakční rada
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-8/#4
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination281-293
dcdescriptionpdfpagerange1-13