Abstract(s)

Předneseno jako referát v semináři univ. prof. Dr. Miřičky

Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2061-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKapras, Jan
dcdateaccessioned2021-04-27T10:58:50Z
dcdateavailable2021-04-27T10:58:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28387
dcdescriptionabstractczePředneseno jako referát v semináři univ. prof. Dr. Miřičky
dclanguagecze
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczeřízení o přestupcích
dcsubjectczedopravní prostředky
dcsubjectczeveřejná doprava
dcsubjectczepřestupky
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengcontravention proceedings
dcsubjectengmeans of transportation
dcsubjectengpublic transport
dcsubjectengcontraventions (criminal law)
dctitlecze"Jízda na černo" Rozbor právní povahy jízdy dopravním prostředkem bez jízdenky
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/Vsehrd/13-1931-9/#1
dcdateembargoend2061-01-01
dcdescriptionpagination305-317
dcdescriptionpdfpagerange1-13