Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2046-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorNeubauer, Zdeněk
dccontributorauthorSvatuška, Ladislav
dccontributorauthorČáda, František
dcdateaccessioned2021-04-28T12:15:01Z
dcdateavailable2021-04-28T12:15:01Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/28431
dclanguagecze
dctitleczeZprávy - Arthur Schopenhauer ; Dr. Rudolf Hotowetz pětasedmdesátníkem ; Za Dr. Aloisem Chytilem ; Zaknihovati ; Změna zemských a okresních hranic ; O ochranu názvu "plzeňské pivo" ; Označení "Úřad říšského protektora" ; Zrušení učebného ; Změny dovolené učňů ; Změny a omezení ve výrobě instal. předmětů ze železa a oceli ; Zákaz právního zastoupení ve věcech arisačních na Slovensku ; Změny ve slovenském školství ; In memoriam ; Prameny práva podle Sbírky zákonů a nařízení ; Náklady náhradního výkonu při politické exekuci při správním řízení ; Zjišťování pokrevního původu ; Z advokátních a notářských kruhů ; Z redakce a administrace
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/Vsehrd/21-1940-10/#7
dcdateembargoend2046-01-01
dcdescriptionpagination321-329
dcdescriptionpdfpagerange1-9